ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

မန္တလေးမြို့ ပွဲစား ကုန်သည် စက်ပိုင်များကထိန်တော်အသင်း ၏ (၁၄.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့ နှမ်းနှင့်မြေပဲဆံစျေးနှုန်း

Last Updated:

မန္တလေးမြို့ပွဲစားကုန်သည်စက်ပိုင်များကထိန်တော်အသင်း၏(၁၄.၁.၂၀၂၂)

ရက်နေ့ရှိဆီထွက်သီးနှံစျေးနှုန်းများမှာ-

စဉ်

ကုန်ပစ္စည်း

အမျိုးအမည်

စျေးနှုန်း

မှတ်ချက်

(၃)တင်းတစ်အိတ်ရှိ

အလေးချိန်(ပိဿာ)

အမြင့်

အနိမ့်

နှမ်း

နှမ်းဖြူ(သစ်)

၁၅၃၀၀၀

၁၄၅၀၀၀

၄၅

နှမ်းနက်(ဆောင်း)

၁၃၅၀၀၀

 

၄၅

နှမ်းဝါ(ယော)

၁၂၃၀၀၀

၁၂၂၀၀၀

၄၅

နှမ်းညို(သစ်)

၁၂၅၀၀၀

၁၂၃၀၀၀

၄၅

နှမ်းနက်(စမုံ)

၂၁၀၀၀၀

၁၅၀၀၀၀

၄၅

ပန်းနှမ်း

၈၇၀၀၀

 

၄၅

ဆီ‌နေကြာ

၅၅၀၀၀

၅၄၀၀၀

၂၇

မြေပဲဆံ

S1 လုံးဆံ(သစ်)

၃၁၀၀

 

မှတ်ချက်

S1 လုံးဆံ(မြင်းမူ)

၃၁၅၀

 

တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း များဖြစ်ပါသည်။

S1 ရွေးဆံ

၂၇၅၀

 

S1 ဆီဆံ

၂၇၅၀

၂၇၀၀

​အနီလုံးဆံ(သစ်)

၂၈၇၅

၂၈၅၀

​အနီရွေးဆံ

၂၅၅၀

 

အနီဆီဆံ(သစ်)

၂၅၀၀

 

M တွဲ လုံးဆံ (သစ်)

၃၁၅၀

 

M တွဲ ဆီဆံ (သစ်)

၂၆၅၀

 

၁၀

ပြန့်ဆီဆံ

၂၇၅၀

 

           

မှတ်ချက်-ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများသည်အချိန်ပိုင်းအတွင်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။