ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

မန္တလေးမြို့ ပွဲစား ကုန်သည် စက်ပိုင်များကထိန်တော်အသင်း၏ (၁၄.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့ ပြောင်းဖူးစေ့ စျေးနှုန်း

Last Updated:

မန္တလေးမြို့ပွဲစားကုန်သည်စက်ပိုင်များကထိန်တော်အသင်း၏ (၁၄.၁.၂၀၂၂)

ပြောင်းဖူးစေ့စျေးနှုန်းများမှာ-

စဉ

အမျိုးအမည်

တစ်အိတ်ဈေးနှန်း (ကျပ်)

၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ အလေးချိန်ပိဿာ

အမြင့်

အနိမ့်

ပြောင်းဖူးစေ့(ရှမ်း)(သစ်)

၃၆၅၀၀

၃၆၀၀၀

၅၄

ပြောင်းဖူးစေ့စီပီ (သစ်)

၃၆၅၀၀

၃၅၅၀၀

၅၄

အထွက်တိုးပြောင်း(အနီ)

၂၉၀၀၀

၂၈၀၀၀

၅၃

ဆန်ပြောင်း

၃၀၀၀၀

 

၅၉.၂၅

မှတ်ချက်-ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများသည်အချိန်ပိုင်းအတွင်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။