အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

EVENTS

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂန်ဆူးပြည်နယ်၊ Lanzhou မြို့တွင် The 29th China Lanzhou Investment and Trade Fair ကုန်စည်ပြပွဲ ကျင်းပမည်

6th to 10th July

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂန်ဆူးပြည်နယ်၊ Lanzhou မြို့၌ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆...