၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေအကျဉ်းချုပ် ထိုင်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းက အကြမ်းမဖက်သော ဖြေရှင်းနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန်တိုက်တွန်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အစိုးရအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဘတ်ငွေ(၇၅)ဘီလီယံအား ကတိပြု မိုးသီးနှံစိုက်ပျိုးထွက်ရှိနိုင်မှု ကနဦးခန့်မှန်းချက်အား အိန္ဒိယအစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) ၂၈.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ကုန်စျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေ