အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

နိုင်ငံခြားဈေးကွက်အတွက် စည်းမျဉ်းများ

MacMap – Myanmar တွင် အသုံးပြုသူများသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်ဈေးကွက်တွင်မဆို သက်ဆိုင်သော ကုန်စည်စည်းကြပ်အခွန်များ၊ စည်းကြပ်အခွန်နှုန်းထားခွဲတမ်းများ (tariff-rate quotas) ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်းပုံစံများနှင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့် အခြေအနေများနှင့် အချက်အလက်များကို ရရှိ၊ နှိုင်းယှဉ်၊ စိစစ်အကဲဖြတ်ပြီး ဒေါင်းလုတ်ချနိုင်ပါသည်။ ဤ Website သည် မြန်ဆန်ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုရလွယ်ပါသည်။

ဈေးကွက်ရရှိရေးမြေပုံ (Market Access Map) အသုံးပြုနည်းများ

ဈေးကွက်ရရှိရေးမြေပုံ Market Access Map အသုံးပြုနည်းများ

ဈေးကွက်ရရှိရေးမြေပုံ (Market Access Map) အသုံးပြုနည်းများကို ဤနေရာမှ လေ့လာနိုင်ပါပြီ။

 

အထက်ဖော်ပြပါ Market Access Map ကို အသုံးပြုပြီး နိုင်ငံခြားဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များအတွက် လေ့လာသုံးသပ်ချက်များကို လေ့လာနိုင်ပါပြီ။