အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ABOUT MYANTRADE

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (NES) ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံ၏ ဘက်ပေါင်းစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသိုက်အဝန်းများမှ ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုအား မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပို့ကုန်လုပ်ငန်း၏ အလားအလာများကို ပိုမိုကောင်းလာစေခြင်း စသည်တို့အား မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင်  အထောက်အပံ့အကူအညီပေးမည့် လမ်းပြအိမ်မြှောင်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ NES သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်သည်များကို လမ်းပြပေးပြီး ကုန်သွယ်ရေးမှတစ်ဆင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် စီးပွားရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဖော်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ NES သည် ပို့ကုန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်စေခြင်းနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးတို့အတွက် အလားအလာကောင်းသော ဦးစားပေးကဏ္ဍ ၆ ခုကို ရွေးချယ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကဏ္ဍ၊ အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်ကဏ္ဍ၊ သစ်တောထွက်ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ၊ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် အခြေခံစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းကဏ္ဍ၊ ရေထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာကဏ္ဍ တို့ဖြစ်ပါသည်။ NES တွင် ပို့ကုန်ကဏ္ဍအားလုံးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အရေးပါသည့်ကဏ္ဍ ၄ ခုလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍ၊ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍ၊ ကုန်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကဏ္ဍ တို့ ဖြစ်ပါသည်။ 

NES သည် ၎င်းဦးစားပေးကဏ္ဍ ၆ ခုမှ တစ်ခုချင်းစီ၏ ပို့ကုန်အလားအလာကို လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အပြည့်အဝသိရှိ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်နှင့် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကောင်းများကို မူဝါဒဆိုင်ရာ ပြုပြင်မှုများနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆန်းစစ်သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ 

NES အား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အကူအညီ၊ ဂျာမန်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန (BMZ)နှင့် ဂျာမန်ဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (GIZ) တို့မှ ရန်ပုံငွေအထောက်အပံ့နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန (ITC) မှ နည်းပညာအကူအညီတို့ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ-NES အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုများ (အကျဉ်းချုပ်) (Myanmar Version)

အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ-NES 2020-2025 Cover Notes ( Myanmar Version)