အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

ဒေသတွင်းသဘောတူညီချက်များ

ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သော ကုန်စည်များ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ

(က) အကောက်ခွန်များနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ(၁၉၉၄) အား အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေသဘော တူညီချက် 

(ခ) စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် 

(ဂ) လူ၊တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်တို့၏ ကျန်းမာရေး၊ ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကင်းစင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်မှုများအား ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်(SPS သဘောတူညီချက်) 

(ဃ) အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်များဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် 

(င) ကုန်သွယ်မှုတွင် ကြုံတွေ့ရသော နည်းပညာ အတားအဆီးများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (TBT သဘောတူညီချက်) 

(စ) ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း စီမံဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (TRIMS သဘောတူညီချက်) 

(ဆ) ကုန်ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ခြင်းမတိုင်မီ စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် 

(ဇ) ပင်ရင်းဒေသ စည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်

(ဈ) သွင်းကုန်လိုင်စင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် 

(ည) အမတော်ငွေများနှင့် ပြန်လည်ချိန်ညှိပေးသည့် စီမံဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (SCM သဘောတူညီချက်) 

(ဋ) အကာအကွယ်ပေးမှုများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် 

 

ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စပ်ဆိုင်သော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အထွေထွေသဘောတူညီချက်

 

ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် အထွေထွေသဘော တူညီချက်

ဉာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် အထွေထွေသဘောတူညီချက်

 

နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်သော ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်

(က) မြို့ပြသုံးလေယာဉ်ပျံများ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အထွေထွေသဘောတူညီချက် 

(ခ) နိုင်ငံပိုင်အစိုးရ၏ ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေသဘောတူညီချက်

 

အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ   Created On
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝက်အရှင်တင်ပို့မှု ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း  Import/export  as_pdf  2022-01-19 
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဥရောပဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွန်းသစ်တရားဝင်တင်ပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် Import/export as_pdf  2021-01-22
ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် ၎င်း၏ FTA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသို့ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အကောက်ခွန်ဌာနမှထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်စာအသစ် (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၆၆/၂၅၆၃) အား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Import/export   2020-11-20 
အိန္ဒိယအစိုးရ၏ Potato တင်သွင်းမှုအပေါ် အကောက်ခွန်ကောက်ခံမှုနှုန်းထားအား သက်တမ်းတိုးကြောင်း ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၀/၂၀၂၀-Customs  Import/export as_pdf 2020-11-12 
လာအိုနိုင်ငံမှ ပေးပို့လာသည့် “List of Prohibited and/or Restricted Goods” စာရင်း  Import/export as_pdf  2020-06-22 
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ ပေးပို့လာသည့် “List of Prohibited and/or Restricted Goods” စာရင်း Import/export as_pdf  2020-06-22 
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ ပြည်ပဈေးကွက်တင်ပို့ရာတွင် သိရှိထားရမည့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ စံချိန်စံညွှန်းများ  Import/export as_pdf  2020-06-16 
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပေးပို့လာသည့် “List of Prohibited and/or Restricted Goods” စာရင်း  Import/export as_pdf  2020-05-27 
တရုတ်နိုင်ငံ၊ အကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်းမည့် ဆန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရောဂါပိုးမွှားစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း  Import/export as_pdf  2020-04-09 
ဥရောပသမဂ္ဂသို့တင်ပို့မည့်ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်များ (Composite Products) အတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များစတင်အသက်ဝင်မည့်ကိစ္စ    as_pdf  2020-01-15 
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၉.၃၀၀၈ (EU မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် Border Rejection Notification)    as_pdf  2019-12-09 
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၉.၃၀၀၈ (EU မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် Border Rejection Notification)    as_pdf  2019-10-24