အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် (၁-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၂၄-၅-၂၀၂၄)

 

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် (၁-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၅-၅-၂၀၂၄)

 

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် (၁-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၁၅-၃-၂၀၂၄)

 

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် (၁-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၁-၃-၂၀၂၄)

 

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် (၁-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၂-၂-၂၀၂၄)

 

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် (၁-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၂၉-၁၂-၂၀၂၃)

 

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် (၁-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၁-၁၂-၂၀၂၃)

 

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် (၁-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၂၇-၁၀-၂၀၂၃)

 

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် (၁-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၂၉-၉-၂၀၂၃ ထိ)

 

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် (၁-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၁-၉-၂၀၂၃ ထိ)

 

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် (၁-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၂၈-၇-၂၀၂၃ ထိ)

 

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်

 

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်တင်ပို့မည့် လုပ်ငန်းရှင် များ အနေဖြင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အမိန့်ကြေညာချက် (၂၄၈)နှင့် (၂၄၉) တို့အရ GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း (Update) အား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

Source: https://ciferquery.singlewindow.cn/

 

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ စားသောက်ကုန်များ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် Standard Operating Procedures (SOPs) ထုတ်ပြန်

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အမိန့်ကြေညာချက်အမှတ် (၂၄၈) ၊ (၂၄၉) တို့အရ (၁.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ စတင်၍ GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့် လုပ်ငန်းများမှ စားသောက်ကုန်များကိုသာ တရားဝင် တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်တင်ပို့မည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် GACC တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအပြီး မှတ်ပုံတင်နိုင်မှသာ လုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုတ်မပြတ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

GACC တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့် အချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်  သက်ဆိုင်ရာ Competent Authority ဌာနများမှ ဆက်သွယ် ရမည့် Contact Persons များနှင့် ကုမ္ပဏီများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် Standard Operating Procedures (SOPs) များအား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် download ရယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

 

Contact Persons >>>>>>>>> download

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန >>>>>>>>> download

မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန >>>>>>>>> download

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန >>>>>>>>> download

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန >>>>>>>>> download