DIRECTORY OF EXPORTERS

SEARCH LISTING

Shweziwa biofertilizer production

Main products : ရွှေဇီဝသဘာဝဇီဝမြေသြဇာအထူးထုတ်, ရွှေဇီဝစွမ်းအားပြည့်သဘာဝဇီဝမြေသြဇာ, အားဖြည့်ကွန်ပေါင်းသဘာဝဇီဝမြေသြဇာအပင်အထူး, အားဖြည့်ကွန်ပေါင်းသဘာဝဇီဝဖြသြဇာအသီးအပွင့်အထူး, အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုးရည်

Shweziwa Bioertilizer Production

Main products : အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုးရည်(Special EM), ရွှေဇီဝ အထူးထုတ်, ရွှေဇီဝ စွမ်းအားပြည့်, ရွှေဇီဝအားဖြည့်ကွန်ပေါင်းသဘာဝီဝ(အပင်အထူး), ရွှေဇီဝအားဖြည့်ကွန်ပေါငိးသဘာဝဇီဝ(အသီးအပွင့်အထူး)

Aye Htike San

Main products : White rice , Broken Rice, Maize, Red Kidney Beans, Sesame, Mung Beans

Majestic City

Main products : အမှတ်တရအစ္စည်းရောင်းချခြင်း, ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေး

နဂါးညီ​နောင်တိုင်းရင်း​ဆေးဝါးထုတ်လုပ်​ရေး

Main products : ဆွီတီးဘမ်းရှူ/လိမ်း ပရုပ်ဆီ, ဝင်း​ဆေးကြပ်ထုပ်, စွယ်စုံထိပ်တန်း ကျီး​ပေါင်း​သောက်​ဆေး, ထိပ်တန်းနဂါးဒဏ်​ကျေလိမ်း​ဆေး, ထိပ်တန်းနဂါး​လေငန်း​သောက်​ဆေး

ဗိဿနိူးသူ တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး

Main products : ဗိဿနိူးသူ အစာကြေဆေး, ဗိဿနိူးသူအာရုံကြောဆေး, ဗိဿနိူးသူနှလုံးသွေးသန့်ဆေး, ဗိဿနိူးသူသဘာဝအဆီကျယို

ZPG Zay Pharmaceutical Group Company

Main products : Povidone iodine Solution, Methylated Spirit, Povidone iodine Surgical Scrub, Zinc Oxide ointment, Detergent Solution

ZPG Zay Pharmaceutical Group Co.,Ltd

Main products : Methylated Spirit, Zinc Oxide ointment, Povidone iodine Solution, Povidone iodine Surgical Scrub, Detergent Solution

Haine Co.,ltd

Main products : Instant porridge, fruit juice

GOLDEN PINEAPPLE

Main products : အော်ဂဲနစ်နာနတ်သီး, GAPနာနတ်သီး, နာနတ်သီးခြောက်, နာနတ်သီးစည်သွပ်ဗူး, နာနတ်သီးယို