ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Phee Central Logistics

44/56, Room-901, 9th Floor, MMG Tower, Strand Road, Botahtaung, Yangon
Main sector : Warehousing
Contact Person :
Daw Khin Myo Myat
Phone No :
+9518380742, +9518383531, +9595080044
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
Products :
Warehouse Service