ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Santa Fe Mobility Services (Myanmar) Co.,Ltd

Building E, Room 102, 1st Floor, Pearl Condo, Bahan, Yangon
Main sector : Warehousing
Contact Person :
U Myo Aung Khin
Phone No :
+95930088196, +959254209461
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
www.santaferelo.com
Products :
Stroage (Long-term, Short-term), Relocation Service (Domestic/Border)