ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Sein Htan Pin Co.,Ltd

J/34, Ar Thaw Ka Street, Bayintnaung Warehouse, Mayangone, Yangon
Main sector : Warehousing
Contact Person :
U Thein Win
Phone No :
+9595013361, +959952228686, +959782228686
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
Products :
Warehouse Service