ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Aung Thukha

33/49, Room-5, 1st Floor, Maha Bandoola Garden Street, Lower Block (Strand Condo), Kyauktada, Yangon
Main sector : Custom Clearance Services
Contact Person :
Daw Lwin Lwin Chaw
Phone No :
+95495414929, +959798250442, +95973096378
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
Products :
Custom Clearance Services, Freight Forwarder