ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Sheldluck Trading & Service Co.,Ltd

140, 1st Floor, Sint Oh Dan Street, Upper Block, Latha, Yangon
Main sector : Custom Clearance Services
Contact Person :
Daw Thidar Ohn Myint
Phone No :
+9595455599, +959456444653
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
Products :
Custom Clearance Services