ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

AZY Logistics Co.,Ltd

39th Street, 94, 1st Floor, Lower Middle Block, Kyauktada, Yangon
Main sector : Custom Clearance Services
Contact Person :
U Zaw Zaw Aung
Phone No :
+959254043695, +959782970205
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
https://www.facebook.com/AZYLogistics
Products :
Custom Clearance Services