အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ABOUT MYANTRADE

SEZ Central Working Body

မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အား နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏၁၂.၈.၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅၉/၂၀၁၆)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

မြန်မာအထူးစီးပွားရေး ဇုန်ဆိုင်ရာဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ

စဉ် အမည် ဌာန တာဝန်
ဒေါက်တာသန်းမြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စီးပွား/ ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးအောင်ထူး ဒုတိယဝန်ကြီး စီးပွား/ ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ဦးမောင်မောင်ဝင်း ဒုတိယဝန်ကြီး စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ဦးတင်မြင့် ဒုတိယဝန်ကြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
ဦးကျော်မျိုး ဒုတိယဝန်ကြီး ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
ဦးဝင်းမြင့် ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး အဖွဲ့ဝင်
ဒေါက်တာခင်ဇော် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
ဦးခင်မောင်ရီ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
ဦးတင်မောင်ဦး အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
၁၀ ဦးမျိုးအောင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် အလုပ်သမား လူဝန်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
၁၁ ဦးကိုကိုလွင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
၁၂ ဦးအောင်စိုး အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် စီးပွား/ ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
၁၃ ဦးဝင်းတင့် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
၁၄ ဦးသန့်စင်လွင် ညွှန်ကြားရေးချုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
၁၅ ဦးအောင်စိုး ညွှန်ကြားရေးချုပ်မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းရေးမှူ
၁၆ ဦးမင်းမင်း ခေတ္တညွှန်ကြားရေးချုပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး