အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

Pyin Oo Lwin Trade Center

ADDRESS:

Mandalay - Lashio High Way RoadFB_IMG_1567065222637

Yae Chan Oho Quarter

Near Defence Service Technological Academy (DSTA)

Pyin Oo Lwin

Mandalay Division

Phone- 09- 402550854

           02 - 4021908

E-mail [email protected]

CONTACT PERSON:

Daw Thet Thet Naing

Staff officer

Officer Incharge

You can get our services.

 •     Trade and Economic Information Service
 •     Library
 •     Electronic Resource Center
 •     Publication
 •     Made in Myanmar Export Show Room
 •     Export Product Advertising
 •     Trade Fair and Exhibition Services
 •     Consultation on Trade and Economic
 •     Seminars and Workshop on Business
 •     Training on Trade
 •     Business Study Tour
 •     Business Matching
 •     Souvenir Shop