အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

ကရင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး

Address NO.241,Thitsar Street, (2) Ward,Hpa-An,Kayin State

Contact Person , U Nay Myo Htike Kyaw.

Phone No- +959 428174130. Emails; [email protected].

You can get our service:

- Trade and Economic information service.

- Library.

- Electronic resource center.

- Publication.

- Made in myanmar export showroom.

- Export product advertising.

- Consertation on Trade and Economic.

- Siminars and Workshop on Business.

- Trainning on Trade.

- Business study tour.

- Business matching.

- Souvenir shop.

`