ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်၏ (၂၄.၁၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့ သီးနှံပေါက်ဈေးနှုန်း

Last Updated:

မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်၏ (၂၄.၁၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့ သီးနှံပေါက်ဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အမျိုးအမည် ယူနစ် ဈေးနှုန်း(ကျပ်)
၉၂၉ တစ်တင်း ၅၈၅၀၀
ထိုင်ဝမ် တစ်တင်း ၅၈၅၀၀
ကုလားပဲလုံးကြီး တစ်တင်း ၆၃၀၀၀
ကုလားပဲဖြူလုံးသေး တစ်တင်း ၆၃၀၀၀
ပဲတီစိမ်းကြီး တစ်တင်း ၄၆၀၀၀
ပဲတီစိမ်းသေး တစ်တင်း ၃၉၀၀၀-၄၀၅၀၀
ပဲစဉ်းငုံ တစ်တင်း ၅၃၀၀၀
မတ်ပဲ တစ်တင်း ၅၃၀၀၀
နှမ်းဖြူ တစ်တင်း ၈၀၀၀၀
၁၀ နှမ်းနက် တစ်တင်း ၆၈၀၀၀-၇၉၀၀၀
၁၁ နှမ်းညို တစ်တင်း ၇၀၀၀၀
၁၂ ပဲဖတ် တစ်ပိဿာ ၂၇၇၀
၁၃ နှမ်းဖတ် တစ်ပိဿာ ၂၁၈၀
၁၄ နေကြာဖတ် တစ်ပဿာ ၁၇၇၀
၁၅ မြေပဲလုံးဆံဖြူ တစ်ပိဿာ ၅၄၀၀
၁၆ ပဲဆီ တစ်ပိဿာ ၉၀၀၀-၉၅၀၀
၁၇ နှမ်းဆီ တစ်ပိဿာ ၉၀၀၀-၉၅၀၀

မှတ်ချက်။    ကုန်ပစ္စည်းပေါက်ဈေးနှုန်းများသည် အချိန်နှင့်မျှပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးလိုက်ဈေးနှုန်းများလည်းကွာခြားနိုင်ပါသည်။