ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

၂၃.၆.၂၀၂၂ရက်နေ့ မန္တလေးပွဲစားကုန်သည်စက်ပိုင်များမဟာကထိန်တော်အသင်း၏ နှမ်းဈေးနှုန်းများ

Last Updated:

၂၃.၆.၂၀၂၂ရက်နေ့ မန္တလေးပွဲစားကုန်သည်စက်ပိုင်များမဟာကထိန်တော်အသင်း၏

နှမ်းဈေးနှုန်းများ

စဉ် အမျိုးအမည် ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ

ပိဿာ

အနိမ့် အမြင့်
နှမ်းဖြူ ၁၉၅၀၀၀ ၂၀၃၀၀၀ ၄၅
နှမ်းညို(ဟောင်း) ၁၅၈၀၀၀ ၁၆၀၀၀၀ ၄၅
နှမ်းညို(သစ်)   ၁၆၀၀၀၀ ၄၅
နှမ်းနက်(ဆောင်း)   ၁၄၅၀၀၀ ၄၅
နှမ်းနက်(စမုံ)(ဟောင်း) ၁၇၀၀၀၀ ၁၈၅၀၀၀ ၄၅
နှမ်းနက်(စမုံ)(သစ်) ၂၂၀၀၀၀ ၂၃၅၀၀၀ ၄၅
နှမ်းဝါ   ၁၅၅၀၀၀ ၄၅
ပန်းနှမ်း   ၁၁၅၀၀၀ ၄၅

မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။