ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

၂၃.၆.၂၀၂၂ရက်နေ့ မန္တလေးပွဲစားကုန်သည်စက်ပိုင်များမဟာကထိန်တော်အသင်း၏မြေပဲဆံဈေးနှုန်းများ

Last Updated:

၂၃.၆.၂၀၂၂ရက်နေ့ မန္တလေးပွဲစားကုန်သည်စက်ပိုင်များမဟာကထိန်တော်အသင်း၏

မြေပဲဆံဈေးနှုန်းများ

စဉ် အမျိုးအမည် တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ်)
အနိမ့် အမြင့်
S1လုံးဆံ ၄၂၅၀ ၄၃၀၀
S1ရွေးဆံ ၄၀၀၀ ၄၁၀၀
S1ဆီဆံ ၃၉၀၀ ၄၁၅၀
Mတွဲလုံးဆံ ၄၂၀၀ ၄၃၀၀
Mတွဲရွေးဆံ ၃၉၀၀ ၄၁၀၀
Mတွဲဆီဆံ   ၄၀၀၀
အနီလုံးဆံ ၄၂၀၀ ၄၃၀၀
အနီရွေးဆံ ၃၈၅၀ ၄၀၀၀
အနီဆီဆံ   ၄၀၀၀

မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။