ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

ပြည်ကုန်စည်ဒိုင်၏ (၁၀.၇.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်း

Last Updated:
စဉ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ရေတွက်ပုံ ဈေးနှုန်း
မတ်ပဲ တင်း ၁၀၈၀၀၀
ပဲတီစိမ်း ၇၀၀၀၀
ပဲစဉ်းငုံ ၁၄၂၀၀၀
ကုလားပဲ ၈၁၀၀၀
ပဲကြီး ၈၅၀၀၀
ဘိုကိတ် ၉၂၀၀၀