ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

အောင်လံကုန်စည်ဒိုင်၏ ၅.၃.၂၀၂၄ရက်နေ့ ကုန်စည်စျေးနှုန်းများ

Last Updated:
စဉ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ရေတွက်ပုံ စျေးနှုန်း
နှမ်းနက်(စမုံ) ၄၅ပိသာ ၃၈၀၀၀၀
နှမ်းပြာ/နက် ၃၄၀၀၀၀
နှမ်းဖြူ ၃၅၀၀၀၀
နှမ်းနီ ၃၄၀၀၀၀
ပဲစဉ်းငုံ(နီ) ၂၀ပိသာ ၁၂၅၀၀၀
ပဲတီစိမ်း ၆၈၀၀၀
ပဲနောက် ၅၇၀၀၀
မတ်ပဲ ၉၃၀၀၀
ကုလားပဲ(HL) ၈၈၀၀၀
၁၀ ကုလားပဲ(မြကြေး) ၉၂၀၀၀
၁၁ ဘိုကိတ်ပြာ ၆၅၀၀၀
၁၂ ပဲကြီး ၉၉၀၀၀
၁၃ မြေပဲလုံးဆံနီ ၁ပိသာ ၇၃၀၀
၁၄ မြေပဲလုံးဆံဖြူ ၆၇၀၀
၁၅ ဝါ ၃၃၀၀
၁၆ မြေပဲတောင့် ၁တင်း ၂၈၀၀၀