ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

၅.၃.၂၀၂၄ ရက်နေ့ မန္တလေးမြို့ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များမဟာကထိန်တော်အသင်း ၏ ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်းများ

Last Updated:
စဉ် အမျိုးအမည် ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ

ပိဿာ

အနိမ့် အမြင့်
ပဲတီစိမ်း(အညာ) ၁၆၀၀၀၀ ၁၆၅၀၀၀ ၅၆.၂၅
ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) ၁၂၅၀၀၀ ၁၃၀၀၀၀ ၅၆.၂၅
မတ်ပဲ ၂၇၅၀၀၀ ၂၈၀၀၀၀ ၆၀
ပဲစင်းငုံ(နီ) ၃၇၀၀၀၀ ၃၇၂၀၀၀ ၆၀
ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) ၃၅၂၀၀၀ ၃၅၅၀၀၀ ၆၀
ပဲယင်း(ကြီး) ၁၅၅၀၀၀ ၁၅၇၀၀၀ ၆၀
ပဲယင်း(သေး) ၁၅၀၀၀၀ ၁၅၃၀၀၀ ၆၀
ပဲယင်း(နီ) ၁၉၀၀၀၀ ၂၀၅၀၀၀ ၆၀
ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2)   ၂၄၇၀၀၀ ၅၇.၂၅
၁၀ ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7)   ၂၄၉၀၀၀ ၅၇.၂၅
၁၁ ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်)   ၂၃၅၀၀၀ ၅၆.၂၅
၁၂ ကုလားပဲ(929)   ၂၃၅၀၀၀ ၅၆.၂၅
၁၃ ပဲလွန်းဖြူ ၂၀၀၀၀၀ ၂၀၅၀၀၀ ၆၀
၁၄ ပဲလွန်းပြာ   ၁၇၅၀၀၀ ၅၄.၂၅
၁၅ တရုတ်ပဲကြီး ၂၈၈၀၀၀ ၃၈၀၀၀၀ ၅၀
၁၆ ပဲကြီး(ကြီး) ၂၈၀၀၀၀ ၂၉၀၀၀၀ ၅၅.၂၅
၁၇ ပဲကြီး(လတ်)   ၂၇၀၀၀၀ ၅၅.၂၅
၁၈ ပဲကြီး(သေး) ၂၅၀၀၀၀ ၂၆၀၀၀၀ ၅၅.၂၅
၁၉ ပဲကြား   ၁၅၀၀၀၀ ၅၆.၂၅
၂၀ ပဲနီပြား   ၂၈၅၀၀၀ ၅၅.၂၅
၂၁ ပဲပုပ်(စက်ပဲ) ၁၅၅၀၀၀ ၁၆၀၀၀၀ ၅၃.၂၅
၂၂ ပဲပုပ်(ရှမ်း) ၁၆၀၀၀၀ ၁၆၅၀၀၀ ၅၃.၂၅
၂၃ ပဲပုပ်(ဗမာ) ၁၅၈၀၀၀ ၁၆၀၀၀၀ ၅၆.၂၅
၂၄ ပဲထောပတ်(ကြီး) ၃၉၀၀၀၀ ၃၉၅၀၀၀ ၅၆.၂၅
၂၅ ပဲထောပတ်(လတ်) ၃၆၅၀၀၀ ၃၇၀၀၀၀ ၅၆.၂၅
၂၆ ပဲထောပတ်(သေး) ၃၃၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀ ၅၆.၂၅
၂၇ စွန်တာပြာ(ကသဲ) ၁၇၀၀၀၀ ၁၇၅၀၀၀ ၅၈.၂၅
၂၈ စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) ၁၆၀၀၀၀ ၁၆၅၀၀၀ ၅၈.၂၅
၂၉ ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) ၁၆၀၀၀၀ ၁၆၅၀၀၀ ၅၈.၂၅
၃၀ နိုင်လွန်ပဲ ၂၇၅၀၀၀ ၂၈၀၀၀၀ ၅၉.၂၅
၃၁ မြေထောက်ပဲ ၃၅၀၀၀၀ ၃၅၇၀၀၀ ၅၄
၃၂ စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) ၂၃၈၀၀၀ ၂၃၉၀၀၀ ၅၉.၂၅
၃၃ စားတော်ပဲ(ကျွန်း)   ၂၉၅၀၀၀ ၅၉.၂၅
၃၄ ဘိုကိတ်ပဲ   ၃၂၀၀၀၀ ၅၂

မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။