ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

ပြည်ကုန်စည်ဒိုင်၏ (၉.၂.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်းများ

Last Updated:
စဉ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ရေတွက်ပုံ စေျးနှုန်း
မတ်ပဲ တင်း ၁၀၅၅၀၀
ပဲတီစိမ်း ၇၃၀၀၀
ပဲစဉ်းငုံ ၁၂၈၀၀၀
ကုလားပဲ ၁၀၁၀၀၀
ပဲကြီး ၁၂၀၀၀၀
ပဲလွန်းဖြူ ၇၂၀၀၀