ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်၏ (၅. ၈. ၂၀၂၂) ရက်နေ့ သီးနှံပေါက်ဈေးနှုန်းများ

Last Updated:

မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်၏ (၅. ၈. ၂၀၂၂) ရက်နေ့ သီးနှံပေါက်ဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အမျိုးအမည် ယူနစ် ဈေးနှုန်း(ကျပ်)
ဂျုံဖြူသန့် တစ်တင်း ၄၆၀၀၀-၄၇၀၀၀
ဂျုံထွက်တိုး တစ်တင်း ၄၅၅၀၀
၉၂၉ တစ်တင်း ၅၀၇၀၀
ထိုင်ဝမ် တစ်တင်း ၄၉၇၀၀
ကုလားပဲဖြူလုံးကြီး တစ်တင်း ၅၄၅၀၀
ကုလားပဲဖြူလုံးသေး တစ်တင်း ၅၅၀၀၀
ပဲစင်းငုံ တစ်တင်း ၅၀၆၀၀
မတ်ပဲ တစ်တင်း ၅၄၀၀၀
ပဲတီစိမ်းကြီး တစ်တင်း ၄၃၅၀၀
၁၀ ပဲကြီး တစ်တင်း ၆၉၅၀၀-၇၀၅၀၀
၁၁ ပဲနီလုံး တစ်တင်း ၄၃၅၀၀
၁၂ ပဲနီလုံးကြား တစ်တင်း ၄၆၀၀၀
၁၃ နှမ်းဖြူ (သစ်) တစ်တင်း ၆၂၀၀၀-၆၇၀၀၀
၁၄ နှမ်းဖြူ (ဟ) တစ်တင်း ၆၀၀၀၀
၁၅ နှမ်းနက် (သစ်) တစ်တင်း ၆၀၀၀၀-၇၀၀၀၀
၁၆ နှမ်းနက် (ဟ) တစ်တင်း ၆၀၀၀၀-၆၃၀၀၀
၁၇ နှမ်း (ညို၊ ဝါ၊ နီ) တစ်တင်း ၆၁၀၀၀-၆၃၀၀၀
၁၈ ပြောင်းနီ တစ်တင်း ၁၄၀၀၀
၁၉ ဆန်ပြောင်းဖြူ တစ်တင်း ၁၄၀၀၀
၂၀ ပြောင်းဖူးစေ့ CP တစ်တင်း ၁၃၅၀၀
၂၁ မြေပဲလုံးဆံဖြူ တစ်ပိဿာ ၆၀၀၀-၆၁၀၀
၂၂ မြေပဲလုံးဆံနီ တစ်ပိဿာ ၅၉၀၀-၆၀၀၀
၂၃ ပဲဖတ် တစ်ပိဿာ ၂၀၅၀-၂၁၀၀
၂၄ နှမ်းဖတ် တစ်ပိဿာ ၁၃၅၀-၁၄၀၀
၂၅ နေကြာဖတ် တစ်ပိဿာ ၁၁၄၀

မှတ်ချက်။    ကုန်ပစ္စည်းပေါက်ဈေးနှုန်းများသည် အချိန်နှင့်မျှအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးလိုက်ဈေးနှုန်းများလည်းကွာခြားနိုင်ပါသည်။