ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

၁၁.၆.၂၀၂၄ ရက်နေ့ မန္တလေးမြို့ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များမဟာကထိန်တော်အသင်း ၏ ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ

Last Updated:

နှမ်း/ဆီနေကြာဈေးနှုန်းများမှာ-

စဉ် အမျိုးအမည် ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ

ပိဿာ

အနိမ့် အမြင့်
နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) ၄၄၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၅
နှမ်းဖြူ(ရိုးရိုး) ၃၉၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀ ၄၅
နှမ်းဖြူ(ခြုံကျော်) ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၅၀၀၀ ၄၅
နှမ်းညို(သစ်) ၃၅၀၀၀၀ ၃၅၅၀၀၀ ၄၅
နှမ်းညို(ဟောင်း) ၃၂၀၀၀၀ ၃၂၅၀၀၀ ၄၅
နှမ်းနက်(စမုံ) ၄၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၄၅
ပန်းနှမ်း ၂၀၅၀၀၀ ၂၀၇၀၀၀ ၄၅
ဆီနေကြာ ၁၀၄၀၀၀ ၁၀၅၀၀၀ ၂၇

မြေပဲဆန်ဈေးနှုန်းများမှာ-

စဉ် အမျိုးအမည် တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ်)
အနိမ့် အမြင့်
S1 လုံးဆန် ၇၃၀၀ ၇၅၀၀
S1 ဆီဆန် ၆၉၀၀ ၇၂၀၀
S1 ရွေးဆန် ၇၀၀၀ ၇၁၀၀
M တွဲလုံးဆန် ၇၃၀၀ ၇၄၀၀
M တွဲဆီဆန် ၆၈၅၀ ၇၁၀၀
အနီလုံးဆီဆန်   ၆၅၀၀
ပြန့်လုံးဆန်   ၆၆၀၀
ပြန့်ဆီဆန် ၆၄၀၀ ၆၅၀၀

မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။