ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

ပဲခူးကုန်စည်ဒိုင်၏ (၅.၃.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ဖွဲနု ဈေးနှုန်းများ

Last Updated:
စဉ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ရေတွက်ပုံ ဈေးနှုန်း
ဧည့်မထဆန် (မနောသုခ) အိတ် ၇၇၀၀၀
ပေါ်ဆန်းမွှေး (သစ်) ၁၀၀၀၀၀
ပေါ်ဆန်းမွှေး (ဟောင်း) ၁၂၀၀၀၀
ဆန်ကွဲ (1,2) ၅၃၀၀၀
ဆန်ကွဲ (2,3,4) ၅၁၀၀၀
ဖွဲနု ၁၅၃၀၀