ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

ပြည်ကုန်စည်ဒိုင်၏ (၅.၃.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်းများ

Last Updated:
စဉ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ရေတွက်ပုံ ဈေးနှုန်း
မတ်ပဲ တင်း ၉၄၅၀၀
ပဲတီစိမ်း ၇၃၀၀၀
ပဲစဉ်းငုံ ၁၂၀၀၀၀
ကုလားပဲ ၈၈၀၀၀
ပဲကြီး ၉၅၀၀၀
ဘိုကိတ် ၆၇၀၀၀