ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

၅.၃.၂၀၂၄ ရက်နေ့ မန္တလေးမြို့ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များမဟာကထိန်တော်အသင်း ၏ ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ

Last Updated:

နှမ်း/ဆီနေကြာဈေးနှုန်းများမှာ-

စဉ် အမျိုးအမည် ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ

ပိဿာ

အနိမ့် အမြင့်
နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) ၄၀၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၅
နှမ်းဖြူ(ရိုးရိုး) ၃၆၅၀၀၀ ၃၈၀၀၀၀ ၄၅
နှမ်းညို   ၃၁၀၀၀၀ ၄၅
နှမ်းနက်(စမုံ) ၃၆၅၀၀၀ ၄၂၀၀၀၀ ၄၅
ဆောင်းနှမ်း ၃၄၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀ ၄၅
နှမ်းနီ ၃၂၅၀၀၀ ၃၃၀၀၀၀ ၄၅
နှမ်းဝါ ၃၂၀၀၀၀ ၃၂၅၀၀၀ ၄၅
ပန်းနှမ်း   ၁၉၅၀၀၀ ၄၅
ဆီနေကြာ   ၁၀၀၀၀၀ ၂၇

မြေပဲဆန်ဈေးနှုန်းများမှာ-

စဉ် အမျိုးအမည် တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ်)
အနိမ့် အမြင့်
S1 လုံးဆန် ၇၀၀၀ ၇၅၀၀
S1 လုံးဆန်(မြင်းမူ) ၇၇၀၀ ၇၈၀၀
S1 ဆီဆန် ၆၂၀၀ ၆၃၀၀
အနီလုံးဆန် ၇၀၀၀ ၈၀၀၀
M တွဲလုံးဆန် ၇၂၀၀ ၇၅၀၀
ပြန့်လုံးဆန် ၆၅၀၀ ၆၆၀၀
ပြန့်ဆီဆန် ၆၃၀၀ ၆၅၀၀

မှတ်ချက်-အချိန်ပို်ငးအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။