ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်၏ ( ၅.၃ .၂၀၂၄) ရက်နေ့ သီးနှံပေါက်ဈေးနှုန်းများ

Last Updated:

မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်၏ ( ၅.၃ .၂၀၂၄) ရက်နေ့ သီးနှံပေါက်ဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အမျိုးအမည် ယူနစ် ဈေးနှုန်း(ကျပ်)
ဂျုံဖြူသန့် တစ်တင်း ၅၇၀၀၀
ဂျုံထွက်တိုး တစ်တင်း ၄၉၀၀၀
ထိုင်ဝမ် တစ်တင်း ၈၀၀၀၀
ကုလားပဲ (၉၂၉) တစ်တင်း ၇၈၅၀၀
ကုလားပဲဖြူလုံးကြီး တစ်တင်း ၈၁၀၀၀
ကုလားပဲဖြူလုံးသေး တစ်တင်း ၈၁၀၀၀
ပဲစဉ်းငုံ တစ်တင်း ၁၂၄၀၀၀
ပဲကြီး တစ်တင်း ၈၈၀၀၀-၉၂၀၀၀
ပဲနီလုံးရိုးရိုး တစ်တင်း ၄၉၀၀၀
၁၀ ပဲနီလုံးကြား တစ်တင်း ၅၄၀၀၀
၁၁ ပုဂံပဲ တစ်တင်း ၉၃၀၀၀
၁၂ ပဲယင်းဝါ တစ်တင်း ၄၈၀၀၀-၆၆၅၀၀
၁၃ မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) တစ်တင်း ၁၀၂၀၀၀
၁၄ နှမ်းနက် တစ်တင်း ၁၁၈၀၀၀-၁၃၀၀၀၀
၁၅ ပြောင်းဖူးစေ့ တစ်တင်း ၁၆၈၀၀
၁၆ မြေပဲလုံးဆံနီ တစ်ပိဿာ ၇၂၀၀
၁၇ မြေပဲလုံးဆံဖြူ တစ်ပိဿာ ၆၅၀၀
၁၈ ပဲဖတ် တစ်ပိဿာ ၂၉၀၀
၁၉ နှမ်းဖတ် တစ်ပိဿာ ၂၃၂၀
၂၀ နေကြာဖတ် တစ်ပိဿာ ၁၇၂၅
၂၁ ပဲဆီ တစ်ပိဿာ ၁၃၀၀၀-၁၃၅၀၀
၂၂ နှမ်းဆီ တစ်ပိဿာ ၁၃၀၀၀

မှတ်ချက်။    ကုန်ပစ္စည်းပေါက်ဈေးနှုန်းများသည် အချိန်နှင့်မျှပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးလိုက်ဈေးနှုန်းများလည်းကွာခြားနိုင်ပါသည်။