ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်၏ (၁၈.၉.၂၀၂၃) ရက်နေ့ သီးနှံပေါက်ဈေးနှုန်းများ

Last Updated:

မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်၏ (၁၈ .၉ .၂၀၂၃) ရက်နေ့ သီးနှံပေါက်ဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အမျိုးအမည် ယူနစ် ဈေးနှုန်း(ကျပ်)
ဂျုံဖြူသန့် တစ်တင်း ၆၈၀၀၀
ဂျုံထွက်တိုး တစ်တင်း ၆၄၀၀၀
ကုလားပဲ ထိုင်ဝမ် တစ်တင်း ၈၈၅၀၀
ကုလားပဲ (၉၂၉) တစ်တင်း ၈၉၅၀၀
ကုလားပဲဖြူလုံးကြီး တစ်တင်း ၉၀၀၀၀
ကုဖြူလုံးသေး တစ်တင်း ၉၂၅၀၀
ပဲတီစိမ်းကြီး တစ်တင်း ၅၀၀၀၀-၅၆၀၀၀
ပဲတီစိမ်းသေး တစ်တင်း ၄၉၀၀၀
မတ်ပဲ တစ်တင်း ၇၈၀၀၀-၈၀၀၀၀
၁၀ ပဲကြီး တစ်တင်း ၁၀၆၅၀၀
၁၁ ပဲနီလုံးကြား တစ်တင်း ၅၅၅၀၀
၁၂ ပဲနီလုံးရိုးရိုး တစ်တင်း ၅၆၀၀၀
၁၃ ပုဂံပဲ တစ်တင်း ၉၀၀၀၀
၁၄ ပဲယင်းဝါ တစ်တင်း ၅၆၀၀၀
၁၅ ပဲပုတ်စေ့ တစ်တင်း ၈၀၀၀၀-၈၂၀၀၀
၁၆ နှမ်းဖြူ တစ်တင်း ၁၀၅၀၀၀-၁၁၅၀၀၀
၁၇ နှမ်းနက် တစ်တင်း ၉၀၀၀၀-၁၀၅၀၀၀
၁၈ နှမ်းညို တစ်တင်း ၁၀၁၅၀၀
၁၉ နှမ်းဝါ တစ်တင်း ၁၀၅၀၀၀
၂၀ ‌မြေပဲလုံးဆံဖြူ တစ်ပိဿာ ၇၀၀၀
၂၁ မြေပဲဆီဆံဖြူ တစ်ပိဿာ ၆၆၀၀
၂၂ ပဲဖတ် တစ်ပိဿာ ၃၃၀၀
၂၃ နှမ်းဖတ် တစ်ပိဿာ ၂၆၅၀
၂၄ နေကြာဖတ် တစ်ပိဿာ ၁၉၈၀
၂၅ ပဲဆီ တစ်ပိဿာ ၁၃၅၀၀
၂၆ နှမ်းဆီ တစ်ပိဿာ ၁၃၀၀၀

မှတ်ချက်။    ကုန်ပစ္စည်းပေါက်ဈေးနှုန်းများသည် အချိန်နှင့်မျှပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးလိုက်ဈေးနှုန်းများလည်းကွာခြားနိုင်ပါသည်။