ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

ပြည်ကုန်စည်ဒိုင်၏ (၁၂.၄.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်း

Last Updated:
စဉ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ရေတွက်ပုံ ဈေးနှုန်း
မတ်ပဲ တင်း ၁၀၃၀၀၀
ပဲတီစိမ်း ၇၀၀၀၀
ပဲစဉ်းငုံ ၁၃၁၅၀၀
ကုလားပဲ ၈၅၀၀၀
ပဲကြီး ၈၈၀၀၀
ဘိုကိတ် ၆၄၀၀၀