ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

အောင်လံကုန်စည်ဒိုင်၏ ၈.၁၂.၂၀၂၃ရက်နေ့ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ

Last Updated:
စဉ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ရေတွက်ပုံ ဈေးနှုန်း
နှမ်းနက်(စမုံ) ၄၅ပိသာ ၃၃၀၀၀၀
နှမ်းပြာ ၂၈၀၀၀၀
နှမ်းဖြူ ၃၀၀၀၀၀
နှမ်းနီ ၂၈၀၀၀၀
ပဲစဉ်းငုံ(နီ) ၂၀ပိသာ ၁၀၀၀၀၀
ပဲတီစိမ်း ၅၇၀၀၀
မတ်ပဲ ၉၂၀၀၀
ကုလားပဲ(HL) ၉၄၀၀၀
ကုလားပဲ(မြကြေး) ၉၂၀၀၀
၁၀ ဘိုကိတ်ပြာ ၆၄၀၀၀
၁၁ ပဲကြီး ၁၃၀၀၀၀
၁၂ မြေပဲလုံးဆံနီ ၁ပိသာ ၅၅၀၀
၁၃ မြေပဲလုံးဆံဖြူ ၅၅၅၀
၁၄ ဝါ ၃၂၀၀
၁၅ မြေပဲတောင့် ၁တင်း ၂၀၀၀၀