ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

၂.၄.၂၀၂၄ရက်နေ့ မန္တလေးမြို့ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်း ၏ ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ

Last Updated:

နှမ်း/ဆီနေကြာဈေးနှုန်းများမှာ-  

စဉ် အမျိုးအမည် (၃)တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း (၃)တင်းတစ်အိတ်ရှိပိဿာ
အနိမ့် အမြင့်
နှမ်းနက်(စမုန်) ၃၅၅၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀ ၄၅
နှမ်းဖြူ(ဂျပန်)   ၄၀၅၀၀၀ ၄၅
နှမ်းဖြူ(ရိုးရိုး) ၃၆၅၀၀၀ ၃၇၅၀၀၀ ၄၅
နှမ်းဖြူး(ခြုံကျော်) ၃၉၅၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀ ၄၅
နှမ်းညို ၂၉၅၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၄၅
နှမ်းနီ   ၃၂၅၀၀၀ ၄၅
ဆောင်းနှမ်း   ၃၄၀၀၀၀ ၄၅
ပန်းနှမ်း   ၁၉၀၀၀၀ ၄၅
ဆီနေကြာ   ၁၀၀၀၀၀ ၂၇

မြေပဲဆန်ဈေးနှုန်းများမှာ-

စဉ် အမျိုးအမည် တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း
အနိမ့် အမြင့်
S1လုံးဆန် ၆၇၀၀ ၆၈၅၀
အနီလုံးဆန် ၇၃၀၀ ၇၄၀၀
အနီလုံး(ဆီဆန်) ၆၂၀၀ ၆၂၅၀
       

မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိပါသည်။